pH i mediet

Ved potting av alpefioler er det viktig å sjekke pH i vekstmediet. Til mange sommerblomster er det ønskelig med litt lav pH i mediet, men husk at alpefiol får skade og næringsmangel dersom pH er for lav. Bruk derfor ekstra kalket torv eller for eksempel torv tilsatt Perlite til alpefiol. Perlite er aktuelt fordi dyrkingsmediet til alpefiol må være luftig og ha god drenering.

Skade forårsaket av lav PH i mediet.

De brune nekrotiske flekkene i de eldste bladene skyldes trolig manganforgiftning. Opptaket av mangan øker sterkt ved lav pH, og ofte ses skade som brune flekker i bladet og langs bladranden.

Mangel og forgiftning
Bildet viser også blader som krøller bladranden oppover. Dette skyldes trolig molybdenmangel. Molybden blir vanskelig tilgjengelig for plantene når pH i mediet er lav, da molybden bindes sterkt i jorda.

Sopp og bakterier

Alpefiol er utsatt for sopp og bakterier, de vanskeligste skadegjørerne kommer iblant med småplantene.

Karfusariose, Fusarium oxysporum

Angrep av Fusarium kan gjøre stor skade i alpefiol. Det skumle med denne soppen er at angrepet ofte ikke er synlig før plantene er i ferd med å visne, og ofte langt ut i kulturtida. Dette kan bety at produsenten får alle kostnadene med produksjonen, og så må plantene kastes kort tid før de skal selges. Det er ingen kurative soppmidler mot Fusarium, men Topsin virker noe forebyggende. Soppen spres lett med vanningsvannet og trives ekstra godt dersom det blir en periode med høy temperatur i veksthuset på sommeren. Fusarium har spesialiserte former, og den som angriper alpefiol heter Fusarium oxysporum f. sp. Cyclaminis.

Fusarium i knoll
Gjennomskårne knoller som viser angrep av Fusarium som brune partier i knollen.
Fusarium i knoll 1
Gjennomskårne knoller som viser angrep av Fusarium som brune partier i knollen.
Fusarium
Plante som er begynt å visne grunnet angrep av Fusarium.
Erwinia carotovora
Angrep av bløtråte (Erwinia) i alpefiol. De karakteristiske symptomene i blad og bladstilk er godt synlige.

Prydplantebløtråte, bakterien Erwinia carotovora

Denne bakterien kan også gjøre stor skade i alpefioler, og symptomene kan minne litt om Fusarium. Men til forskjell fra Fusarium danner bakterien en bløt råte i knollene, og bladstilkene blir vasstrukne og brune. Bladstilkene klapper sammen og det dannes svart vev langs karstrengene, dette starter i bladfestet. Bløtråte av bakterier har ofte vond lukt.

Smitten kommer ofte med småplantene, og det finnes ingen behandling mot denne bakterien. Det er viktig at angrepne planter fjernes, og at jorda holdes tørr. Bakterien liker varme og høy luftfuktighet, den spres lett med vannsøl.

Gråskimmel

Gråskimmel (Botrytis cinerea) kan lett bli et problem i alpefiol, særlig i gråværsperioder om høsten. Det er viktig med forebyggende sprøyting mot gråskimmel mens plantene er små. Ved angrep må plantene normalt pusses og sprøytes. Det er også viktig at plantene holdes tørre. Dette er vanskelig å få til grunnet guttasjon etter temperaturfall om natta.

Trips og bladlus

Angrep av trips og bladlus utgjør de vanligste skadedyrene i alpefiol. Utsett av tripsrovmidd mot trips er svært effektivt, og det er viktig å unngå at tripsnymfene får etablert seg i knoppene. Forebyggende utsett av tripsrovmidd vil normalt fungere mye bedre enn sprøyting ved angrep.

Også ulike bladlus kan gjøre stor skade i alpefioler. Ved stort angrep blir bladene krølla og deformerte. Følg derfor godt med på veksten i plantene.