For å registrere avrenning må en kunne samle opp vann fra et antall planter. Ofte en eller to matter. Hvis en dyrker i renner har en ofte noen biter liggende som kan settes ved siden av eller stå over hovedrennen. På bildet her står den ved siden av men dette kan være upraktisk i noen tilfelle.

Avrenningsstasjon Foto Gunnar Larsen
Foto Gunnar Larsen

Uansett, så må vannet ledes ned i et kar eller ei bøtte. Den må være stor nok til å ta et døgns avrenning. Dette vannet kan måles en gang hver dag, for eksempel om morgenen og noteres opp på et skjema. Ulempen kan være at dette må måles manuelt og deretter tømmes ut og at en må huske på dette til samme tid hver dag.

En måte å slippe litt enklere unna er å pumpe ut oppsamlet vann en gang pr døgn og at dette vannet da går gjennom en måler.

Avrenningsstasjon Foto Gunnar Larsen 1
Her er det brukt en båtpumpe (fra Biltema) som har innebygd flottørbryter. Den er koblet til et tidsur som bare lar den gå et kvarter ved midnatt og den stopper selv når den registrer at det er tomt.
Dsc 0898 1
Vannet den pumper ut går igjennom en slik måler (fra Gardena). Her står totalt antall liter siden nullstilling, slik at du må notere og finne differansen fra i går (eller flere dager tilbake om du hadde glemt det i går). Pass på at vannet ikke renner tilbake når den stopper, evt bruk stoppkobling.
Dsc 0877 1
Utfordringen er strømforsyning til pumpa ettersom den går på 12 volt - her har vi koblet på en strømforsyning og en sikringsholder til pumpa. Hvis det finnes liten pumpe som går på 230V så hadde det vært enklere, men vanlige dykkpumper er så store og flottøren ganske unøyaktig.
Dsc 0875 1

Her er bilde av delene som trengs:

  • Pumpe
  • Strømforsyning
  • Sikringsholder og sikring 2,5A
  • Kabelsko eller lignende
  • Skjøteledning
  • Koblingsur
  • 3/4'' slange fra pumpa til måler og
  • slange ut fra måler til drenering
  • Koblinger og skjøtestykke
  • Vannmåler