I Norge er bakteriesvulst mest vanlig på margeritter, men den er også funnet på andre planteslag som krysantemum, roser og Lobelia. Den behøver et åpent sår for å kunne trenge inn i planten, og selv sår etter et insektstikk er nok til at planten infiseres. Etter infeksjon danes det en svulst av udifferensierte planteceller.

Agrobacterium pa Lobelia Curacao Blue
Agrobacterium på Lobelia Curacao Blue

Bakteriene kan overleve i jorda i lang tid uten vertsplanter, og den kan være latent i planten uten at det vises symptomer på sjukdom. Dette gjør den vanskelig å få bukt med. I veksthus spres bakterien med vannsprut, topping av plantene og med insekter som trips og bladlus.

Agrobacrerium pa Grandaisy Gold
Agrobacterium på Grandaisy Gold

Symptomer

Symptomene på bakteriesvulst er omtrent like uavhengig av vertsplante, se bilder. Det dannes svulster på røtter, stengler og blad. Størrelsen på svulstene varierer fra få millimeter til store som knyttenever. Svulster på røttene gir ofte svak vekst i plantene og dårlig rotutvikling. Små svulster på bladene betyr lite for utvikling av plantene, men kan være skjemmende.

Dette året har det vært ekstra mye Agrobacterium i margerittsorten Grandaisy Gold, men også noe i andre sorter.

Dersom det kun er små svulster på bladene, betyr ikke dette noe for veksten og utviklingen til plantene, men svulstene kan virke skjemmende. Angripes røtter og rothals, og det dannes store svulster i jorda eller rothals, vil rotutviklingen og veksten stagnere, og plantene blir ikke salgsvare. Det kan også virke som om angrepne planter har dårligere bryting enn friske planter.

Agrobacterium pa rose
Agrobacterium på rose

Bekjempelse

Siden dette er en bakterie, finnes det ingen kjemiske midler som er effektive. Ved angrep er det derfor viktig å fjerne og destruere angrepne planter. Etter avsluttet kultur, fjern alle planterester og vask med såpe og vann. Alle redskaper og bord vaskes godt, deretter desinfiseres verktøy og bord. Insekter må bekjempes så de ikke sprer bakterien.

Den beste måten å unngå smitte på, er å bruke friskt, sertifisert plantemateriale. Kontroller plantene nøye ved ankomst, deretter ved potting/stikking, og de 2-3 første ukene av kulturen.

Ikke bruk unødvendig overvanning på plantene, unngå å sprøyte mottakelige planteslag. Dette er et viktig forebyggende tiltak for å unngå spredning av bakterier. Bladene bør holdes så tørre som mulig, dersom plantene må sprøytes eller vannes ovenfra, bør dette gjøres tidlig på dag, slik at plantene rekker å tørke opp før kvelden. Unngå å arbeide med plantene når de er våte.

Angrep pa smaplante
Angrep på småplante