IPV i veksthuskulturer

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie publisert gjennom prosjektet "Informasjon, utvikling og utprøving av tiltak innen integrert plantevern i veksthuskulturer".

Gule og blå limfeller

Gule limfeller fanger både voksen trips, mellus (kvitfly), bladlus, minerflue, hærmygg og diverse fluer og mygg m.m. som lever i veksthuset uten å gjøre skade på plantene. Blå limfeller er spesialfeller og fanger bare trips.

Min erfaring er at det er mest praktisk å bruke gule limfeller. Gule limfeller fanger flere typer skadedyr. I tillegg er det lettere å se skadedyrene på gule limfeller i forhold til på blå.

Dscn3020 3
Bildekarusell: 1: Trips (1 mm), 2: mellus (1 mm), 3: bladlus (1-3 mm) og 4: hærmygg (2-4 mm) på gul limfelle. Foto: Annichen Smith Eriksen
Dscn4127 2
Bildekarusell: 1: Trips (1 mm), 2: mellus (1 mm), 3: bladlus (1-3 mm) og 4: hærmygg (2-4 mm) på gul limfelle. Foto: Annichen Smith Eriksen
028 1
Bildekarusell: 1: Trips (1 mm), 2: mellus (1 mm), 3: bladlus (1-3 mm) og 4: hærmygg (2-4 mm) på gul limfelle. Foto: Annichen Smith Eriksen
Dscn3989 1
Bildekarusell: 1: Trips (1 mm), 2: mellus (1 mm), 3: bladlus (1-3 mm) og 4: hærmygg (2-4 mm) på gul limfelle. Foto: Annichen Smith Eriksen

Plassering av limfeller

Plasser limfellen der du forventer angrep av skadedyr, f.eks. i nærheten av dører, under luftelukene eller over plantesorter som er ekstra utsatt for det aktuelle skadedyret.

Plasser limfellene i toppen av plantene og tett på plantene for fangst av trips, mellus, vinga bladlus, hærmygg og minerflue. Det anbefales også å sette opp limfeller rett over bakken for å fange tripsen når den klekkes fra puppestadiet.

Vanligvis henges limfellene over plantene. Ved fangst av minerflue, anbefales det å plassere limfellen liggende (horisontalt) for å fange flest mulig.

Erfaringer fra England har vist at limfellene fanger mer trips når de plasseres mot sør slik at de får mest mulig lys.

Limfeller til registering

Den største fordelen med limfeller, er at du kan oppdage skadedyrene før du ser skade på plantene.

Syversen gartneri 7 mai 2010 17
Gul limfelle til registrering av trips agurk og potteplanter. Foto: Annichen Smith Eriksen
Limfelle pa krok ASE 2014
Gul limfelle til registrering av trips agurk og potteplanter. Foto: Annichen Smith Eriksen

Skal du oppdage små skadedyrangrep, må limfellene sjekkes regelmessig og helst en gang i uken eller hver 14. dag. Sjekk en felle per 200 m2. Hvis du ikke har tid, er det bedre å sjekke noen få feller enn ingen.

Noter helst ned antall skadedyr per felle ved hver registrering og følg med på hvordan angrepet av skadedyr utvikler seg. Disse tallene hjelper deg til å vurdere om angrepet er under kontroll eller om du må fortsette med planteverntiltakene.

Dersom du ikke har tid til å telle antall skadedyr, så skriv på dato og ta vare på limfellene. Ved å sammenligne limfellene fra de ulike ukene, kan du se om det er synlig endring i antall skadedyr over tid.

Trips er mest aktiv ved høye temperaturer (over 21oC). I veksthus med lavere temperaturer, kan det være angrep av trips selv om du ikke finner trips på limfellene. Sjekk av limfeller bør derfor alltid kombineres med sjekk av plantene for å få det rette bildet av smittepresset.

Bladlus danner vinger når de sitter i kolonier (store angrep). Når du finner vinga bladlus på limfellen, betyr det enten at det er mye bladlus i veksthuset, eller at bladlusa kommer flyvende inn fra vegetasjonen utenfor.

Vinga bladlus ser annerledes ut enn bladlus uten vinger. Vingede bladlus viser at det er bladlus i veksthuset, men vi klarer ikke å se hvilken bladlusart det er.

Limfeller til fangst

En trips legger totalt ca. 100 egg. Ved å fange en trips, unngår du 100 nye trips. Heng opp så mange limfeller som er økonomisk og praktisk og la dem henge til de er "fulle" med skadedyr.

Du kan bruke små limfeller, eller limfeller i metervis ("rollertraps") avhengig av plantekultur og dyrkingsopplegg.

20170328 140308
Limfelle til fangst av mellus i tomat og til trips i krydderurter. Foto: Annichen Smith Eriksen
IMG 1167
Limfelle til fangst av mellus i tomat og til trips i krydderurter. Foto: Annichen Smith Eriksen

Limfeller og sprøyting

Etter sprøyting kan du se en økning av antall trips på fellene fordi tripsen blir mer aktiv. Dette er en fordel når det gjelder fangst av trips.
Ved bruk av registreringsfeller, vil det gi et riktigere bilde av smittepresset av trips, hvis du setter ut ny feller etter sprøyting.

Trips tiltrekkes av duft

Kapsler med duftstoffer kan både øke antall trips på limfellene og bidra til at et angrep oppdages tidligere. Lurem tiltrekker både amerikansk blomstertrips og nellik trips.
Thripher og Tripline tiltrekker bare amerikansk blomstertrips. Duftkapslene kan henges opp ca. et par timer før du skal sprøyte, slik at mer trips er ute og flyr og det blir bedre effekt av plantevernmidlene. Duftkapslene virker i ca. 4 uker.

006 2
Limfelle med duftkapsel (Lurem) og (Thripher) for økt fangst av trips. Foto: Annichen Smith Eriksen
Hodne gartneri 20 jan 2010
Limfelle med duftkapsel (Lurem) og (Thripher) for økt fangst av trips. Foto: Annichen Smith Eriksen


Ifølge en canadisk produsent av nyttedyr, tiltrekkes også trips av vanilje- og mandel duft. Ved å tilsette noen dråper vanilje- eller mandelesses på en bomullsdott som festes på limfellen, kan dette øke fangsten av trips. Jeg har ingen erfaring med denne metoden, men gjør gjerne en test og se om det virker.

Limfeller og nyttedyr

På gule limfeller kan det komme nyttedyr som f.eks. snylteveps og rovtege.

Selv om limfellene fanger nyttedyr, anbefales det å bruke limfeller. Fordelen med å oppdage angrep av skadedyr tidlig, er større enn ulempen med at noen nyttedyr sitter fast i klisteret.

Oppsummering

Oversikt over de viktigste rådene for bruk av limfeller til registrering og fangst av skadedyr i veksthuskulturer.

Skadedyr

Farge på felle

Plassering

Merknad

Trips

Gul eller

blå

I toppen av planten og nær bakken.

Krever høyere temperaturer for god fangst. Ved registrering sett ut nye feller etter sprøyting.

Mellus og hærmygg

Gul

I toppen av planten.

Bladlus

Gul

I toppen av planten.

Fanger bare vinga bladlus. Må sjekke planter for artsbestemming av bladlus.

Minerflue

Gul

I toppen av planten.

Horisontale limfeller fanger mer minerflue.

Alle

Gul/blå

Må sjekkes helst hver uke for å oppdage små angrep.Ønsker du å lagre eller skrive ut denne artikkelen, kan du laste ned en PDFutgave her: Bruk av limfeller