Arter og sorter

Slekten Dracaena omfatter ca. 40 arter, og noen av dem brukes som dekorasjonsplanter. Ikke sjelden finner vi dem som planter med stamme.

D. concinna (D. marginata). Planter som selges som D. marginata er oftest arten D. concinna. Den kan stå relativt mørkt, men sorten 'Tricolor' som dyrkes mest er mer lyskrevende enn arten. Arten har tynne blad som er røde med grønne striper på hver side. Brukes en del med stamme.

D. deremensis, arten med grønne blad brukes lite, noen sorter er 'Bausei', 'Warneckii', 'Robert Morobe', 'White Stripe' med flere. Denne arten har kraftigere og bredere blad enn D. marginata.

D. fragans – duftdracaena. Her er det hovedsakelig kultivarene som dyrkes, de har gule striper eller bånd langs bladet. Aktuelle sorter er 'Burley', 'Massangeana', 'Victoria', 'Lindenii', og 'Rothiana'. De grønne sortene 'Janet Lind' og 'Janet Craig' dyrkes også i dag.

D. reflexa. Saktevoksende art med tynn stamme. Sortene 'Song of India' og 'Variegata' blir noe dyrket.

D. sanderana. Dyrkes som formede planter, gjerne med spiralformet eller flettet stengel. Selges ofte uten jord. Stengelen har ofte få blad, og internodiene er lange. Planten blir kalt bambusdracaena.

D. surculosa - buskdracaena. Denne arten skiller seg fra de andre artene ved at den har en lav buskete vekst, og ofte tre blad sittende sammen. Bladene er gulhvite med grønne flekker. 'Florida Beauty', 'Mike' og 'Kelleri' er aktuelle sorter.

D. draco – drageblodstre. Stammer fra Kanariøyene, stammen inneholder en mørk rød harpiks.

Formering – småplanter

Vanligvis kjøpes rotede småplanter eller store urota toppstiklinger fra formeringsgartnerier. Urota stiklinger stikkes direkte i salgspotta. Skal en lage små planter, kan plantene selges når de har fått gode røtter. Optimal rotingstemperatur er 24-28 grader, og det tar 4-5 uker å danne røtter på toppstiklinger. Om sommeren i sterk sol må plantene skygges noe, ellers vil de lett bli svidde eller bleike. Formering med stengelstykker eller stokker er aktuelt for D. fragans, D. concinna (marginata) og delvis også for D. sanderana dersom en ønsker å lage planter med stamme. Etter stikking er det aktuelt å sprøyte stiklingene mot gråskimmel.

Pottestørrelse

Normalt pottes plantene i 11-12 cm potter, men til planter med stamme benyttes ofte større potter.

Jord og gjødsling

Bruk en veksttorv av god kvalitet, gjerne med innblanding av bark, kokosfibre eller Perlite. Det er viktig å bruke et medium med god struktur og drenering. Optimal pH er 5,8-6,0. pH må ikke være for lav, det kan gi svidde bladspisser og bladrender. Tilsett derfor ekstra kalk til dyrkingsmediet, 2-3 kg dolomittmel per m3 torv kan forsøkes. Ledetallet bør være 1,5 - 1,8, noe lavere om sommeren når vannforbruket er stort. Dracaena tåler ikke høye saltkonsentrasjoner, det gir skade på bladene. Dracaena er svært ømfintlig for fluor, den får lett svidde bladspisser og bladrender. Lav luftfuktighet forsterker symptomene med sviskader, optimal luftfuktighet er 75-80 %. En passe næringsløsning bør inneholde N: 190,

K: 210, Ca: 100, Mg: 20.

Temperatur – lys – daglengde

Optimal temperatur er 20-22 grader om vinteren, og opp mot 27 grader om sommeren. Med godt vekstlys kan temperaturen om vinteren økes noe. I formeringen bør lysintensiteten være 10-20.000 lux i 14-18 timer, uten direkte sol. Seinere kan en gi 30-50 000 lux uten direkte sol, 14-18 timer. Dersom plantene skygges mye om sommeren, er den optimale temperaturen lavere. Om sommeren er det aktuelt å skygge plantene noe sist i kulturtida for at de skal tåle omsetningen og overgang til stueklima bedre.

Kulturtid

Kulturtida varierer mye med hvilken type plante en produserer. Ved potting av rota toppstiklinger i 11-12 cm potter vil kulturtida på sommeren være 6-10 uker avhengig av størrelsen på ferdigvaren. Planter med stokk vil kreve noe lengre kulturtid.

Vekstregulering

Bruka av vekstregulerende midler er normalt ikke aktuelt.

Plantevern

Sjukdommer: Dracaena er generelt lite utsatt for sjukdommer, men Fusarium kan gi store skader. Rot og rothalssjukdommer som Pythium og Phytophtora kan gi skade dersom kulturforholdene ikke er gode, som for eksempel for tett dyrkingsmedium, mye vanning eller lav temperatur.

Bakteriesykdommen Erwinia carotovora kan være et problem.

Skadedyr: Dracaena er utsatt for angrep av spinnmidd og trips. Ullus og skjoldlus kan bli et problem, sjekk småplantene ved ankomst.

Bruk friske småplanter uten angrep av skadegjørere.

Hent artikkelen som PDF: Dracaena dyrkingsveiledning

Dyrkingsveiledninger for dekorasjonsplanter

Dette er resultater fra prosjekt Dyrkingsveiledninger i veksthuskulturer. Et mål med prosjektet var å få på plass ny kunnskap og oppdaterte dyrkingsveiledninger for noen viktige dekorasjonsplanter. Arbeidet er finansiert gjennom Grøntsatsningsmidler i NLR