Arter og sorter

Slekten Echeveria inneholder ca 150 ulike arter, og en del av disse blir dyrket som sukkulente potteplanter. De aller fleste dyrkede plantene stammer fra Mexico.

Plantene dyrkes hovedsakelig grunnet den rosettformede bladveksten. Noen arter selges som blomstrende potteplanter. Bladene er tykke og sukkulente, og kan ha ulike farger og fargekombinasjoner. Før salg blir bladene iblant sprayet med ulike farger.

E. agavoides (urbinia), danner rosett med bredt trekantede til eggformede blad. Bladene er flate, lyse grågrønne og opp til 7 cm lange. Mange sorter, gjerne med røde blad og bladspisser. Selges iblant med blomst.

E. derenbergii, danner små kuleformede rosetter med nedliggende sideskudd. Bladene er 3-4 cm lange. Selges ofte med blomst.

E. elegans (perelegans), danner rosetter med siderosetter på stilk. Bladene er 5-6 cm lange og det er mange ulike sorter i ulike fargetoner. Selges ofte med blomst.

E. fulgens (retusa) og E. gibbiflora, er halvbusker fra Mexico, og det finnes krysninger mellom disse. Selges normalt som grønnplante. Ulike bladformer og farger, med blant annet sortene 'Perle von Nürnberg' og 'Purple Pearl'.

E. shaviana 'Madre del Sur', har sølvgrå til rødlige blad med tynn bølget kant.

E. subrigida 'Fire and Ice' har blad med lyse grågrønne nyanser og rosa bladrand. Sorten 'Red Tide' ligner sorten 'Fire and Ice', men har bølget bladrand.

E. x 'Afterglow', har bølgeformede kraftige grågrønne blad, fargen blir mer intens i full sol. Dette er en stor Echeveria med diameter på 20-25 cm, egnet for større potter.

Andre arter er E. harmsii, E. peacockii (E. desmetiana), E. secunda og E. setosa. Sistnevnte har mange sorter med hårete blad.

Formering – småplanter

Plantene formeres ved stikking av sideskudd, men bladstiklinger kan også brukes. Rotdanning tar 4-5 uker ved 18-20 grader. Det tilbys også en økende mengde vevsformerte planter. Småplanter kjøpes inn fra utlandet.

Pottestørrelse

Echeveria pottes gjerne i små potter, 6-12 cm, men det kan også være aktuelt å lage større planter i større potter. Skal det ferdige produktet selges i større potter, bør småplantene likevel pottes i 10 cm potter og pottes om seinere. Dette fordi planter i små potter vokser raskere, og det er lettere å styre vanningen.

Jord og gjødsling

Da dette er en sukkulent, pottes plantene i jord tilsatt sand og evt. leire. Det er viktig at mediet er porøst og har god drenering. pH bør være 5,8 – 6,3, mens ledetallet holdes lavt, 0,8 – 1,0. Mediet bør være ekstra kalket. Mediet holdes på den tørre siden, men det bør ikke tørke for mye opp mellom hver vanning. Dersom plantene skal overvintre frostfritt for salg kommende vår, skal de kun ha reint vann i hviletida.

Temperatur – lys – daglengde

I vekstperioden dyrkes plantene ved 16-17 grader natt og dag. I sol kan temperaturen komme opp mot 25 grader. Om vinteren, når lysforholdene er dårlige, må temperaturen senkes, 5-9 grader er aktuelt. Echeveria skal ikke skygges. Bladene får bedre farge dersom plantene dyrkes i full sol ved en lav temperatur, gjerne ned mot 7-8 grader om natta.

Echeveria er en fakultativ KD-plante, men dagnøytral ved lav temperatur. Den danner blomster ved lav temperatur om vinteren (oktober-februar), og i KD ved temperatur mellom 9 og 17 grader. Det dannes ikke blomster om temperaturen overstiger 19 grader. Kjøleperiode for blomsterdanning er 60-80 dager, og KD-perioden er 30 dager. For å blomstre drives plantene ved 12-15 grader. De skal ikke ha for sterk sol når de blomstrer.

Kulturtid

Småplanter som pottes i 10 cm potter om våren, er klare for salg etter omtrent 4 måneder. Det skal mye lys til for å oppnå en god kvalitet midt på vinteren. Dersom plantene ikke selges på høsten, er det aktuelt å la dem hvile til neste vår (5-9 grader). Plantene skal ha svært lite vann i hviletida.

I sommerhalvåret tar det omtrent 6 uker ekstra å få salgsklare planter ved ompotting av planter fra 10 cm potte til 15 cm potter (5-6 måneder fra potting av småplanter).

Echeveria kan normalt dyrkes pottetett, og kulturen krever svært lite stell.

Vekstregulering

Vekstregulering i produksjonstida er ikke aktuelt, da veksten stanser opp og kulturtida øker vesentlig. Plantene blir ofte sprøytet med Bonzi like før de pakkes, dette for å unngå at de vokser etter levering. Dette er særlig aktuelt for planter som sprayes i ulike farger, de mister raskt sin prydverdi dersom de vokser i butikk eller hos forbruker. Aktuell dose er 50 ml Bonzi per 10 liter vann.

Plantevern

Sjukdommer: Fusarium, Phytophtora, Rhizoctonia.

Skadedyr: Echeveria kan angripes av ullus, skjoldlus, trips og bladlus.

Echeveria er følsom for plantevernmidler, det er derfor viktig med prøvesprøyting for å se om middelet gir skade.

Hent som PDF: Echeveria dyrkingsveiledning

Dyrkingsveiledninger for dekorasjonsplanter

Dette er resultater fra prosjekt Dyrkingsveiledninger i veksthuskulturer. Et mål med prosjektet var å få på plass ny kunnskap og oppdaterte dyrkingsveiledninger for noen viktige dekorasjonsplanter. Arbeidet er finansiert gjennom Grøntsatsningsmidler i NLR