Utsett av ulike typer rovmidd er en vanlig metode som brukes mot diverse skadedyr som trips, spinnmidd, kvitfly, dvergmidd og hærmygglarver.

Vanligvis går det bra og håndtere rovmidd. Men dersom du er allergisk mot midd, må du være ekstra påpasselig og ta dine forhåndsregler for ikke å havne i trøbbel.

I et gartneri var det en person som fikk en kraftig allergisk reaksjon på hendene etter å ha strødd ut rovmiddAmblyseius swirskii.

På etiketten til Swirskii Mite (som ligger på nettet hos Mattilsynet (www.mattilsynet.no) står det en advarsel om at rovmidd kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. Man må derfor unngå innånding av støv og hudkontakt ved utsett av rovmidd.

Under forsiktighetsregler på etiketten til rovmidd står det:

«Bruk vernehansker, åndedrettsvern med støvfilter (P2) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.»