Det mye fokus på planteforsterkende midler, eller biostimulanter som de også kalles. Ikke bare i Norge men i hele verden snakkes det om mulighetene som ligger i å bruke bakterier, sopp eller plante-ekstrakter til å forbedre veksten og styrke plantene.

På en stor internasjonal konferanse om plantenæring i Danmark (IPNC 2017), som NLR Viken deltok på, ble flere resultater fra prosjektet BIOFECTOR (http://www.biofector.info/index.html) presentert. De så at mange resultater fra laboratoriene var vanskelige å reprodusere ute i virkeligheten.

Den gode nyheten er at det kanskje er lettere å få biostimulanter til å virke i veksthus, der man har noe mer kontrollerte forhold, enn i åkeren.

Fra BIOFECTOR-prosjektet pekte de på noen faktorer som kan ha innflytelse på om biostimulanter virker. Her er det på den bakgrunnen laget en liste over spørsmål man kan stille:

  1. Er biostimulantene utprøvd i samme vekstmedia som jeg har?
    • Om det er torv, perlite, kokos eller steinull det dyrkes i kan påvirke effekten av biostimulanter.

  2. Er biostimulantene utprøvd i et pH-intervall som er relevant for mitt planteslag?
    • Særlig levende preparater kan være avhengig av pH for å etablere seg.
  3. Er biostimulantene utprøvd ved samme N-gjødsel som brukes i gartneriet?
    • Noen biostimulanter trenger organisk gjødsel som livsgrunnlag eller foretrekker ammonium-N fremfor nitrat-N.


Nettopp fordi levende biostimulanter (bakterier og sopp) må etablere seg i mediet, er det ekstra viktig for disse preparater at man har rette leveforhold i sekk eller potte. Planteekstrakter eller uorganiske biostimulanter er ofte lettere å bruke.

Biostimulanter kan ikke brukes til å behandle en sykdom eller skade, og må brukes fra begynnelsen av dyrkningen (kanskje helt fra såing) for å ha ønsket effekt.

Det er stadig mye vi ikke vet, og selv om det er mange positive forskningsresultater er det også mye forskning som ikke ser noen effekt og til og med noen som ser negativ effekt.

Det er viktig at dere som brukere stiller spørsmål og krav til produsenter og selgere om at de får utprøvd preparatene under dyrkingsforhold som minner om deres.