Konklusjon

Riktig dose med utsett av nyttedyr mot skadedyr er; mange nok nyttedyr til å få kontroll på skadedyrangrepet, men ikke mer enn nødvendig på grunn av kostnaden.

Teoretisk er dette et godt råd, men det er vanskelig å gjennomføre i praksis.

Dosen med nyttedyr må tilpasses flere faktorer, blant annet smittepress og art av skadedyret, planteslag, dyrkingsteknikk og klima (temperatur, fuktighet og lys).

Det viktigste er å observere effekten av de dosene som brukes og lære av sine feil slik at du finner den dosen som passer ved angrep av skadedyr i din planteproduksjon.

Plantekultur og dyrkingsteknikk

Det er viktig å tilpasse dosen med nyttedyr i forhold til plantekultur og dyrkingsteknikken i veksthuset.

Ikke «la deg lure» av informasjonen på nettsiden til nyttedyrprodusentene. I produktinformasjonen er det vanligvis oppgitt en generell dose for bruk av nyttedyrene ved forebyggende utsett, små- og store angrep.

Det kreves ulike doser med snylteveps mot bladlus i agurk med vekstlys i forhold til dose med snylteveps mot bladlus i utplantingsplanter. Agurk er en stor plante med mange blad som dyrkes ved høy temperatur og da øker angrepet av skadedyret svært raskt. Utplantingsplanter dyrkes ved lavere temperaturer og det vil dermed ta lenger tid før det blir stort angrep av skadedyret.

Praktiske erfaringer med utsett av snylteveps mot mellus (Encarsia formosa) i tomat har vist at ca. 4 stk/m2 funger bra som vedlikeholdsdose ved små angrep av mellus i tomat uten vekstlys. I tomatproduksjon med vekstlys, må det ofte settes ut ca. 10 stk/m2 for vedlikeholdsdose ved små angrep av mellus.


Smittepress av skadedyr

En av de vanligste feilene er å undervurdere angrepet av skadedyret. Hvis det settes ut en dose med nyttedyr som er beregnet på små angrep av f.eks. spinnmidd og det egentlig er et stort angrep, så vil effekten av nyttedyrene ikke bli god nok. Det hjelper lite hvis rovmidden bare klarer å spise 15 % av spinnmidden. Da vil 85 % av spinnmidden overleve og gjøre skade på tomatplantene!

Ikke «spar på kruttet». Det er bedre å sette ut en stor dose med nyttedyr på første utsettet får å få en rask «knock down» effekt, enn å sette ut for lite slik at skadedyrangrepet forsetter å øke.

Men dersom det er et svært stort angrep av skadedyr, vil det bli for dyrt å sette ut mange nok nyttedyr til å drepe alle skadedyrene. Da må man bruke ekstra hjelpemidler for å få ned mengden skadedyr før det kan settes ut nyttedyr. Det viktigste tiltaket er å kaste/beskjære planter som er så hardt angrepet at det går utover slagskvaliteten.

Det kan også være aktuelt å sprøyte med et plantevernmiddel for å få ned smittepress før utsett av nyttedyr. Ved bruk av plantevernmidler, er det viktig å skaffe seg informasjon om plantevernmiddelet er skadelig for nyttedyr og hvor lang ettervirkningen er. Disse dataene finner du på app fra Koppert, Biobest og Bioline Agrosciences.

I artikkelen Plantevernmidler i veksthus og til prydplanter på friland. finner du oppdatert informasjon om hvilke plantevernmidler som er godkjent i de ulike plantekulturene.


Registrering av planter og limfeller

Regelmessig sjekk av planter og limfeller vil gi deg verdifulle data om hvor stort angrepet av skadedyret er. For å få rett bilde av smittepresset, må du alltid sjekke både planter og limfeller.

Den viktigste informasjonen er ikke antall trips på limfellen i dag, men hvordan angrepet utvikler seg over tid. Ligger antall trips stabilt på samme nivå over flere uker, øker angrepet eller virker planteverntiltakene slik at angrepet er under kontroll.

Gode rutiner for sjekk av planter og limfeller er gull verdt. Det er mange penger å spare på å oppdage små angrep av skadedyr før det blir synlig skade som gir avlingstap eller at plantene ikke får slagskvalitet.


Lykke til med bruk av nyttedyr mot skadedyr i veksthuskulturer. De er gode hjelpere som har god effekt når de brukes riktig.


Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken så hjelper vi deg med å optimalisere bruken av nyttedyr i din plantekultur.

20151204 141322
Det kreves større doser med nyttedyr i agurk med vekstlys enn i utplantingsplanter. Foto: Annichen Smith Eriksen
IMG 3059
Det kreves større doser med nyttedyr i agurk med vekstlys enn i utplantingsplanter. Foto: Annichen Smith Eriksen