Limfeller og sjekk av planter

Gule limfeller fanger voksne trips, mellus og hærmygg. Sjekk alltid limfeller og planter regelmessig for å oppdage eventuelle angrep av skadedyr.

Det er alltid billigere å bekjempe små angrep av trips, mellus og hærmygg før det blir så stor skader at salgskvaliteten på plantene reduseres.


Hærmygg

Hærmygglarver kan gjøre skade på røttene, spesielt i formeringen og rett etter innpotting.

Vi har god erfaring med vanning med nematoder (Steinernema feltiae) mot hærmygglarver. Det er best effekt med flere behandlinger med ca. en ukes mellomrom med lavere dose enn en vanning med stor dose.

Nematoder kan kombineres med rovmidd (Stratiolaelaps scimitus = tidligere kalt Hypoaspis miles) eller rovbille (Atheta coriaria). Nematoder virker raskt, men har ingen langvarig effekt. Rovmidd og rovbille virker sakte, men har langvarig effekt og settes ut rett etter innpotting.

Rovbillen spiser jordboende stadier av hærmygg, vannflue og puppestadiet av trips slik som rovmidden. Ifølge produktinformasjonen, kan rovbille og rovmidd spise hverandre. Det anbefales derfor ikke å bruke disse to nyttedyrene i samme veksthus.

Rovbillen kom på markedet i Norge i 2021. En fordel med rovbillen er at den kan fly og dermed spres lett i hele veksthuset. Det er derfor ønskelig å få mer praktisk erfaring med rovbillen Atheta coriaria.


Trips

De siste årene har amerikansk blomstertrips vært et økende problem i julestjerner. Vi har god erfaring med forebyggende utblåsing av rovmidd mot trips i mange potteplanter. For å lykkes med rovmidd mot trips er det viktig å starte tidlig med stor nok dose.

Det er flere typer rovmidd på markedet. Rovmidden Neoseiulus cucumeris er billig og den jobber ved relativt lave temperaturer. Men denne rovmidden virker bare mot trips og ikke mot mellus.

Rovmiddene Amblyseius swirskii, Amblyseius montdorensis (også kalt Transeius montdorensis) og Amblydromalus limonicus er noe dyrere, men virker både mot trips og mellus. A. swirskii jobber best ved temperaturer over 20oC, mens de to andre rovmiddene også kan jobbe ved lavere temperaturer.

Siden julestjerne dyrkes ved relativt lave temperaturer store deler av produksjonen, er det aktuelt å bruke de rovmiddene som jobber bra ved temperaturer under 20oC.

Rovmidden A. limonicus er ny på markedet i Norge i 2021 og det blir spennende å få praktiske erfaringer med denne rovmidden.


Mellus

Det anbefales forebyggende utblåsing av rovmidd mot mellus. Som nevnt i avsnittet om trips, er det tre typer rovmidd som virker mot mellus; A. swirsii, A. montdorensis og A. limonicus.

Rovmiddene spiser egg og unge nymfer av mellus. De virker også mot 1. nymfestadiet av trips. En stor fordel med rovmidd er at de har med seg matpakke (fòringsmidd) slik at de kan etablere seg selv om det ikke er mellus eller trips på plantene.

Snyltevepsene Encarsia formosa og Eretmocerus eremicus virker også mot mellus.

De legger egg i/under mellusnymfene og det må være angrep av mellus for at de kan etablere seg.

Som denne artikkelen viser, er det flere typer nyttedyr og metoder mot skadedyr i julestjerne. Ta kontakt med din rådgiver i NLR Viken, så hjelper vi deg med å finne den strategien som passer best for din julestjerneproduksjon.