Røde sorter:

Christmas Feelings Wonder, Selecta. Sein. Hovedsorten til Selecta for hyllevare. Sorten er kompakt og behøver lite veksthemming. Kan stå tett, er godt egnet til enkle og små flergeina planter, må ikke pottes for seint. Svært robust både i produksjon og i omsetning, produseres derfor mye. Ikke utsatt for gråskimmel. Bryter svært godt, må derfor toppes hardt (over 3-4 blad), ellers blir det for mange brudd. Krøller lett de nederste brakteene, det er derfor viktig at den får vokse litt på slutten av kulturen.

Holy Day (Happy Day), Selecta. Sein. Hovedsort fra Selecta, den mørkeste av Christmas-sortene. Danner store flotte planter som ikke får bladgulning på de nederste bladene. Har store blad og brakteer, egnet for store planter. Bør få 1-2 uker med 19- 20 grader når brakteene er i ferd med å utvikle seg. Lysegrønne blad der annet blad ligger over. Danner mange babies som enkle. Kan dyrkes ved lav temperatur.

Christmas Glory Red, Selecta. Middels sein. Kompakt vekst med svært lite behov for veksthemming, kan dyrkes helt uten kjemisk veksthemming. Egnet for tidlig potting og kjølig kultur. Er enkel å produsere.

Christmas Beauty, Selecta. Sein. God vekst i plantene, danner flotte planter både som enkle og flergreina. Danner runde fine planter, bryter godt, og har relativt kompakt vekst. Kan selges relativt tidlig (med små stjerner). Noe utsatt for gråskimmel, velges kanskje bort av denne grunn. Bør få 1-2 uker med 19- 20 grader når brakteene er i ferd med å utvikle seg. Har vært utsatt for klorose i bladene utover hele høsten, årsak ikke kjent. Holdbar sort hos forbruker.

Christmas Universe, Selecta. Middels sein. Lovende sort med et sterkt rotsystem. Kan dyrkes i alle pottestørelser. Kan dyrkes kjølig.

Christmas Happy Mood, Selecta. Middels sein. Denne sorten har kraftige stengler og kompakt vekst, kan trolig dyrkes omtrent helt uten veksthemming. Kan dyrkes kjølig, men må da ha lengre kulturtid.

Scandic Early, Dümmen. Sein sort som er god både som enkle og flergreina, hovedsort fra Dümmen. Kan stå tett som enkle. Litt lysere enn Scandic, kun et par dager tidligere enn denne. Danner gode røtter og mange babies.

Mirage, Syngenta. Sein. Hovedsort fra Syngenta, brukes til enkle og flergreina planter, godt egnet til mini og enkle. Svak til middels sterk vekst. Egnet for tett produksjon. God transporttålsomhet.

Lyra, Syngenta. Middels sein. Middels sterk til sterk vekst, egnet for små og store planter, 10-25 cm potter. Danner få dominerende sideskudd. Flotte brakteer med klassisk form, sterke stilker.


Hvite sorter:

(Bør dyrkes i egen avdeling, da temperaturen ikke skal senkes til 15 grader sist i kulturtida)

Princettia Pure White, Suntory. Tidlig. Hovedsort i hvitt til ministjerner. Svært lite behov for veksthemming, bør få ekstra nitrogentilførsel i starten for å fremme veksten. Sprøytes forebyggende mot gråskimmel i starten av kulturen. Må ha dagforlengelse fra medio august fram til KD. Dyrkes relativt varmt.

Alaska White, Selecta. Middels tidlig. Hovedsort i hvitt fra Selecta. Relativt kraftigvoksende, Egnet for alle pottestørrelser. Egnet for dyrking i dynamisk klima (nattemperatur 15 grader, gjennomsnitt 17 grader), men bør ha det varmere når brakteene utvikler seg.

Arctic, Dümmen. Sein, tidligere hovedsort i hvitt. Må pottes tidlig og dyrkes relativt varmt gjennom hele kulturen. Sorten er svært utsatt for stengelråte, og må sprøytes forebyggende. God som enkle, mini og små flergreina, men brukes også til store flergeina planter.

Christmas Feelings White, Selecta. Sein. Har de samme egenskapene som Christmas Feelings Rød, altså en robust plante som er godt egnet til enkle og små flergreina planter.