Forslag til tiltak mot hagefly og andre nattfly/sommerfuglarter:

Nyttedyr

  • Rovtegen Macrolophus pygmaeus spiser egg og unge larver. Sett ut rovtege ca 2 uker etter planting av tomat. Dose: ca. 0,5 stk/m2 og 2 utsett med 2 ukers mellomrom. Dersom det ikke er angrep av skadedyr i veksthuset, fòres tegen med steriliserte sommerfuglegg. En god etablering av rovtegen reduserer smittepresset av larver på tomatene.

  • Bakteriepreparatet Turex (Bacillus thuringiensis var. Aizawai) er effektivt mot larver. Det er søkt om godkjenning for Turex i Norge, men søknaden ligger fortsatt inne til behandling hos Mattilsynet.


Lysfeller

  • Bruk lysfeller til å fange voksne nattfly. Lysfellene bør bare brukes når luftelukene er lukket, slik at de ikke tiltrekker nattfly som kan komme flyvende inn i veksthuset fra vegetasjonen utenfor.


Manuelle tiltak

  • Ved avblading av tomatplantene er det viktig at bladene blir fjernet så fort som mulig. Hvis bladene blir liggende i gangen, kan larvene forpuppe seg og smittepresset av nattfly kan dermed øke utover i sesongen.
  • Rist på plantene når du finner larver på plantene, slik at larvene faller ned og prøv og drep så mange larver som mulig manuelt.


Plantevernmidler

Conserve (spinosad) er godkjent mot sommerfugllarver i tomat. Det er 3 dagers behandlingsfrist for Conserve.

Dette er en dårlig løsning fordi Conserve er svært skadelig for humler og nyttedyr.
Ved sprøyting med Conserve må humlebolet fjernes i 24 timer. Conserve er skadelig for rovtege (Macrolophus pygmaeus), snylteveps mot kvitfly (Encarsia formosa) og rovmidd mot spinnmidd (Phytoseiulus persimilis). Det er 3-6 uker ettervirkning for rovtege og 1 ukes ettervirkning for snylteveps og for rovmidd.