Arter og sorter

Innen slekten Monstera er det registrert 27 arter fra tropisk Amerika. Dette er stort sett klatrende planter med luftrøtter. Mest dyrket er arten Monstera deliciosa – vindusblad, denne finnes også i broketbladet form, variegata. Andre arter som dyrkes er M. adansonii, M. acuminata, M. obliqua, M. standleyana, M. slitepecana, M. dubia med flere.

Formering – småplanter

Arten M. deliciosa formeres normalt med frø, vevsformering brukes også noe. Frøet spirer etter 1-3 uker ved 22-24 grader. Husk å dekke såkassene med klart glass eller plast, frøet er lysspirende.

Pottestørrelse

Monstera dyrkes vanligvis i store potter.

Jord og gjødsling

Bruk en veksttorv av god kvalitet, gjerne med innblanding av bark, kokosfibre eller Perlite som øker lufttilgangen i mediet. Ledetallet bør være ca. 2,0 på vinteren, men noe mindre om sommeren når vannforbruket er stort. Optimal pH er 5,7-6,0. Næringsløsningen bør være

N: 140, P: 20, K: 300, Ca: 110, Mg: 20. Plantene vannes ofte, de må ikke tørke ut.

Temperatur – lys – daglengde

Optimal dyrkingstemperatur er 20-22 grader. Daglengde 14-18 timer. Ved gode lysforhold og tilskudd av CO2 vokser plantene raskt. Plantene må skygges lett i sterk sol om sommeren for å unngå blasse blader og sviskader. Før salg er det også aktuelt å skygge noe ekstra for å akklimatisere plantene til lave lysintensiteter i omsetning og hos forbruker. Få hull i bladene skyldes for lite lys. Monstera tåler ikke temperatur under 8 grader.

Kulturtid

Produksjon i 12 cm potte tar normalt 10-14 uker. Tida avhenger av temperatur og lysforhold. Større planter i større potter krever lengre kulturtid.

Vekstregulering

Normalt er det ikke behov for veksthemming. Ved behov kan Alar forsøkes.

Plantevern

Sjukdommer: Monstera er generelt en robust plante uten spesielle plantevernproblemer.

Skadedyr: Spinnmidd, trips, bladlus kan forekomme.

Hent som PDF: Monstera dyrkingsveiledning

Dyrkingsveiledninger for dekorasjonsplanter

Dette er resultater fra prosjekt Dyrkingsveiledninger i veksthuskulturer. Et mål med prosjektet var å få på plass ny kunnskap og oppdaterte dyrkingsveiledninger for noen viktige dekorasjonsplanter. Arbeidet er finansiert gjennom Grøntsatsningsmidler i NLR