Se video som viser mottak og utsett av nyttedyr mot trips i agurk.

For english subtitles see video at the end of the text.

Mottak av nyttedyr

Det brukes ulike nyttedyr mot skadedyr i agurk. det er viktig at nyttedyrene fortsatt er i live og har god kvalitet når de leveres til gartneriet. I filmen vises det hvordan du kan sjekke de ulike produktene. I filmene vises det hvordan du kan sjekke de ulike produktene med rovmidd, snylteveps, rovtege og gallmygg.

Utsett av nyttedyr

Noen nyttedyr skal fordeles jevnt i hele veksthuset, mens andre skal settes ut lokalt på planter med angrep av skadedyr. Noen nyttedyr skal blåses ut i toppen av plantene, mens andre skal legges i hauger på steinullklossen.

I filmene vises det hvordan du skal sette ut rovmidd, snylteveps, rovtege og gallmygg i veksthus med agurk, slik at det blir best mulig effekt mot trips, spinnmidd, agurkbladlus og veksthusmellus.

Mer informasjon

På hjemmesiden til NLR ligger artikkelen Integrert plantevern mot skadedyr i agurk, og på NIBIO sin nettside ligger IPV - veilder for Agurk.

Artikkelen inneholder data om praktisk bruk av nyttedyr mot skadedyr i agurk. Mens veilederen fokuserer på generelle metoder/strategier for bruk av integrert plantevern. Informasjonen i disse to strategiene utfyller hverandre.