Arter og sorter

Muhlenbeckia er en slekt med 15 arter fra den sydlige halvkule, men det er i all hovedsak arten M. complexa som produseres som potte- og hageplante. Den har ikke fått noe norsk navn, men det danske navnet "pletter i luften" brukes ofte. Planten stammer fra New Zealand. Sorten M. complexa var. triloba kalles "Violiner i luften", mens arten M. axillaris kalles "Myrtetæppe" på dansk. Denne selges delvis som bunndekkeplante, og kan overvintre dersom den dekkes godt og vinteren er mild.

Plantene tåler en del minusgrader. De kan overvintre ute på milde steder i Norge.

Formering – småplanter

Muehlenbeckia formeres ved hjelp av 3-5 cm toppstiklinger eller leddstiklinger. Stiklinger kan høstes av ferdigvare som toppes, evt. at en kjøper inn småplanter. Stiklingene må ikke være for urteaktige, det beste er "halvmodne" stiklinger. Bruk minst 3 blad per stikling dersom en bruker leddstiklinger, ca 10 stiklinger i en 10 cm potte. Stiklingene danner røtter på 3 uker ved 22-24 grader og 14-18 timer lys.

Pottestørrelse

Det stikkes gjerne direkte i 10-12 cm potter, eller pottes opp småplanter fra mindre potter.

Planten er anvendelig til en lang rekke produkter i mange størrelser. Den produseres som vanlig potteplante i ulike størrelser, som hengeplante og på bøyle.

Til spesielle planteformer benyttes gjerne andre pottestørrelser.

Jord og gjødsling

Vanlig veksttorv av god kvalitet fungerer fint, evt. med tilsetning av Perlite, kokos eller annet materiale for å oppnå god drenering. Muehlenbeckia har ikke særlige krav til dyrkingsmediet. pH må ikke være for høy, det kan gi symptomer på jernmangel. Optimal pH er 6,0, og næringsløsningen bør være sammensatt av N: 180, P: 25, K: 200, Ca: 100 og Mg: 30. I næringsløsningen kan 5-20 % av nitrogenet være som ammonium. Plantene må vannes relativt ofte og tåler ikke kraftig uttørking.

Temperatur – lys – daglengde

Plantene kan dyrkes i full sol, skygges kun lett dersom innstrålingen blir høy om sommeren. Daglengde 14-18 timer og temperatur 14-16 grader.

Kulturtid

Fra potting av småplante til salgsferdig plante med ca. 20 cm ranker, er kulturtida om sommeren 8-10 uker. Plantene må toppes 1-2 ganger for å oppnå en tett og busket vekst.

Vekstregulering

Normalt brukes ikke veksthemming. Plantene toppes flere ganger og bindes opp i ulike former. Dersom en ønsker en mer kompakt plante med korte internodier, kan plantene sprøytes med 20 ml Bonzi eller 10 ml Kompakt 5C per 10 liter vann. En blanding av 10 ml Kompakt 5C + 20 gram Alar per 10 liter vann gir også god effekt.

Plantevern

Sjukdommer: Muehlenbeckia er generelt sterk mot sjukdommer, men kan angripes av Pythium og Phytophtora dersom dyrkingsmediet er for vått over tid. Rhizoctonia og meldugg kan også gi skade.

Skadedyr: Plantene kan lett angripes av bladlus, kvitfly, trips og spinnmidd. Vær oppmerksom på at det kan være relativt mye trips på plantene uten at skaden synes godt. Bruk limfeller. Husk at angrep av trips kan bidra til å spre karanteneskadegjøreren tospovirus. Tospovirus kan angripe mange grønnplanter. Husk at det er meldeplikt til Mattilsynet ved mistanke om angrep av en karanteneskadegjører.

Hent som PDF: Muhelenbecia complexa dyrkingsveiledning

Dyrkingsveiledninger for dekorasjonsplanter

Dette er resultater fra prosjekt Dyrkingsveiledninger i veksthuskulturer. Et mål med prosjektet var å få på plass ny kunnskap og oppdaterte dyrkingsveiledninger for noen viktige dekorasjonsplanter. Arbeidet er finansiert gjennom Grøntsatsningsmidler i NLR