Arter og sorter

Slekten omfatter ca. 30 ulike arter, men det er kun få arter som dyrkes. Den viktigste sorten er N. exaltata 'Bostoniensis'. Arten har vært dyrket som hage- og stueplante siden Viktoriatiden, og i 1895 ble det funnet en sort som var mer tilpasset stueklima. Denne ble kalt 'Bostoniensis' De fleste sortene i dag er utvalg fra denne sorten.

Sorter av N. exaltata: 'Boston Blue Bell' - kompakt vekst, kan dyrkes i 12 cm potter.

'Bostoniensis Compacta' – denne er mer kompakt enn sorten Bostoniensis, greinene er korter og mindre hengende.

'Emina' – Denne har mørk grønne blad som er vridde og har opprett vekst. Sorten er svakvoksende og godt egner til mindre potter (9-12 cm). Sorten kan stå tett under produksjon grunnet den opprette veksten.

'Fluffy Ruffles' – en kompakt sort med opprett vekst, den blir maksimalt 30 cm høy. Bladene er mørk grønne og læraktige. Egnet for dyrking i 12 cm potter.

'Ritas Gold' er en kompakt sort med gulgrønn farge på bladene.

I tillegg til N. exaltata blir iblant arten N. cordifolia (N. tuberosa) dyrket, aktuelle sorter er 'Dufii' og 'Plumosa'. Denne arten har kompakt vekst.

Formering - småplanter

I dag er de aller fleste sortene vevsformerte. Småplanter selges i brett med 72-160 planter per brett. Arten N. cordifolia blir delvis formert med sporer, og det tar 16-20 uker å lage en småplante.

Pottestørrelse

Plantene pottes normalt i 12 cm potter, eventuelt i ampler for å lage hengende planter.

Jord og gjødsling

Bruk et dyrkingsmedium av god kvalitet. Det er viktig med god evne til å holde på vann, men samtidig gi tilstrekkelig luft til røttene. Mediet må ikke tørke opp for raskt. En grov veksttorv eller torv tilsatt Perlite er godt egnet. pH bør være relativt lav, mellom 5,3 og 5,8.

Etter potting bør plantene bruses ovenfra med reint vann. Plantene vokser best dersom mediet holdes jevnt fuktig hele tiden. Sviskader og bladfall kan oppstå ved kraftig uttørking. Nypotta planter bør ikke gjødsles før røttene er etablerte. Gi plantene et ledetall på 1.8-2.0, N=175, P=30, K=250, Ca=90 og Mg=30.

Temperatur - lys - daglengde

Bregner kan produseres med relativt mye lys. Optimalt lysnivå er ca. 20 000 lux, men de vokser også godt ved noe lavere eller høyere lysintensiteter. Daglengde 14-16 timer. Midt på sommeren bør plantene skygges, blant annet for å unngå for høye temperaturer. Ved for mye lys blir bladene bleke.

Anbefalt dyrkingstemperatur er fra 18-20 grader, men plantene kan tåle litt høyere og lavere temperaturer. Temperaturen for optimal vekst og utvikling ved gode lysforhold er 24 grader. Husk at ved produksjon i ampler eller på hyller kan temperaturen være noe høyere enn på bordene.

Kulturtid

Kulturtida fra potting av vevsformerte småplanter til salgsklar plante er 7-10 uker på sommeren, noe mer ved dårligere lysforhold. Kulturtida bestemmes også av hvilken størrelse en ønsker på plantene.

Vekstregulering

Bregner sprøytes normalt ikke med veksthemmende stoff.

Plantevern

Sjukdommer: De viktigste soppsykdommene i bregner er jordboende sopp som Rhizoctonia (svartskurv) og Phytium (algesopp).

Skadedyr: Med vevsformerte småplanter er skadedyr normalt ikke problematisk. Trips, ullus, skjoldlus og hærmygg kan forekomme. Start med friske småplanter.

Hent som PDF: Nephrolepis exaltata dyrkingsveiledning

Dyrkingsveiledninger for dekorasjonsplanter

Dette er resultater fra prosjekt Dyrkingsveiledninger i veksthuskulturer. Et mål med prosjektet var å få på plass ny kunnskap og oppdaterte dyrkingsveiledninger for noen viktige dekorasjonsplanter. Arbeidet er finansiert gjennom Grøntsatsningsmidler i NLR