Allsidig meny

Rovmidden A. andersoni spiser flere typer skadedyr. Den er mest effektivt mot spinnmidd, men tar også dvergmidd, frittlevende gallmidd, tripsnymfer og egg- og mellusnymfer. I tillegg kan den overleve på pollen.


Ja til agurk, prydplanter og bær

Rovmidden er godkjent til bruk i grønnsaker, prydplanter, frukt- og bær i veksthus. Det er viktig å være klar over at den er ikke lov og bruke i plantekulturer i tuneller.


Spinnmidd kan være et problem i agurk. Rovmidden Phytoseiulus persimilis virker godt mot spinnmidd. Den er en spesialist som bare spiser spinnmidd og kan ikke etableres forebyggende.

En av fordelene med A. andersoni er at den er generalist og kan etableres forebyggende. Den selges både i små poser med utsett hver 4. uke og i flaske til å drysse ut over plantene. Ved smittepress av spinnmidd fra forrige agurkplanting, kan det settes ut poser med A. andersoni forebyggende. Dersom det senere kommer angrep av spinnmidd, så settes rovmidden P. persimilis direkte ut på planter med spinnmidd.


Rovmidden A. andersoni tåler lavere temperaturer enn flere av de andre rovmiddene som brukes i norsk veksthusproduksjon. Ifølge produktinformasjon fra Koppert er A. andersoni effektiv fra temperaturer over 14oC. Optimum temperatur er mellom 20-28oC.

Siden A. andersoni kan jobbe ved lavere temperaturer enn den del andre rovmidd (A. swirskii, T. montdorensis og N. cucumeris), kan den også etablere seg på f.eks. jordbær og bringebær i veksthus.


Nei til tomat

Som de fleste andre rovmidd, liker ikke A. andersoni de klisne kjertelhårene på tomatblader og den har problemer med å etablere på plantene. A. andersoni er derfor dessverre lite aktuell å bruke på tomat, selv om den spiser både spinnmidd og tomatgallmidd.


Gjør dine egne erfaringer i 2024

Rovmidden A. andersoni er et nytt tilskudd til gjengen med rovmidd som kan brukes mot skadedyr i norsk veksthusproduksjon.

Det er alltid lurt å teste ut nye metoder på et lite areal for å se om effekten er god nok i forhold til kostnaden. Hvilke rovmidd som velges mot de ulike skadedyrene avhenger av virkning av rovmidden, pris på produktet, smittepress av skadedyret, dose med rovmidd, dyrkingsopplegg og klima.


Ta kontakt med NLR så hjelper vi deg med strategi og nyttedyrplan for bruk av nyttedyr mot skadedyr.