Arter og sorter

Slekten Pilea omfatter godt over 200 arter, men kun noen få av disse brukes som dekorasjonsplanter.

Pilea peperomioides - kinesisk pengeplante (parasollpilea, elefantøre) stammer fra Yunnan provinsen i Kina. Denne er blitt svært populær og har sin helt spesielle historie: https://gronarader.se/odla-inomhus/parasollpilea/

P. depressa – glanspilea, stammer fra Puerto Rico, har små, runde til ovale blad og krypende – hengende vekst. Skuddene danner røtter om de kommer i kontakt med jord eller fuktighet.

P. glauca (P. libanensis) – tuendannende/hengeplante med små sølvgrå blad. Populær grønnplante de seinere årene.

P. involucrata (P. spruceana) - hybrider, mange sorter i ulike bladfarger og former

P. cardierei – kalles aluminiumsplante eller vannmelonplante, stammer fra Vietnam. Bladene er lys grønne på undersiden, mens oversiden er mørk grønn med sølvaktige flekker mellom nervene.

P. crassifolia (P. mollis) – stammer fra Colombia, har rynkete blad, mørkegrønne med lys kant.

P. microphylla (P. muscosa, P. callitrichoides) – teppedannende vekst, grønne blad med brune bladnerver.

P. repens – kobberfargede blad, noe hengende vekst.

Formering – småplanter

Pilea blir formert ved hjelp av stiklinger, hovedsakelig topp- og leddstiklinger. Plantene danner røtter etter 2-3 uker ved 20 grader og 14-16 timer lys, og er enkle å formere. Vevsformering er også aktuelt.

Pottestørrelse

Pilea dyrkes i potter fra 6 cm og oppover. P. involucrata selges ofte i 6-10 cm potter, mens ande dyrkes mest i 10-12 cm potter. Hengende sorter produseres også i små ampler.

Jord og gjødsling

Bruk en veksttorv av god kvalitet med innblanding av leire, bark, kokosfibre eller Perlite. Optimal pH er 6,0-6,5, og ledetallet bør være ca 2,0 i den mørke årstida, noe mindre (1,5 – 1,8) om sommeren når vannforbruket er stort. Sammensetning av næringsløsning: N: 140, K: 190, Ca: 170, med et lavt innhold av ammonium. Det er sjelden næringsmangel i plantene da kulturtida er relativt kort.

Plantene vannes ofte, men overvanning må unngås da bladverket må holdes tørt. Bladfall kan forekomme hvis plantene blir for tørre.

Temperatur – lys – daglengde

Pilea dyrkes ved gode lysforhold uten direkte solskinn og 14-16 timers daglengde. Ved for mye lys blir plantene bleike. Optimal dyrkingstemperatur er 18-20 grader. Hold luftfuktigheten på 75-80 %. Pilea tåler ikke å stå ved lav temperatur, det bør være minst 13 grader.

Kulturtid - planteavstand

Kulturtida varierer noe mellom artene, og avhenger av hvor store planter en ønsker å lage. Normal kulturtid er 9-12 uker fra stikking. Noe lengre kulturtid ved produksjon av større planter. Plantene må rykkes når de vokser sammen.

Vekstregulering

Det er normalt ikke nødvendig med veksthemming, og ikke til hengende/krypende arter. Opprettvoksende arter toppes for å oppnå god bryting og lavere planter. 2-3 grader negativ DIF er aktuelt. Ved behov kan en sprøyte med 5-10 ml Kompakt 5C per 10 liter vann, eller med 5-10 ml Kompakt 5C + 10-20 gram Alar per 10 liter vann.

Plantevern

Sjukdommer: Plantene kan angripes av ulike sykdommer, men med god klimastyring reduseres problemene. Mest vanlig er angrep av gråskimmel og Fusarium, og bakterien Xanthomonas kan gi problemer i P. cardierei.

Skadedyr: Piela er ikke spesielt utsatt for angrep av skadedyr, men angrep av trips, spinnmidd og bladlus kan forekomme.

Hent som PDF: Pilea dyrkingsveiledning

Dyrkingsveiledninger for dekorasjonsplanter

Dette er resultater fra prosjekt Dyrkingsveiledninger i veksthuskulturer. Et mål med prosjektet var å få på plass ny kunnskap og oppdaterte dyrkingsveiledninger for noen viktige dekorasjonsplanter. Arbeidet er finansiert gjennom Grøntsatsningsmidler i NLR