I Plantevernforskriften står det at ved spredning av plantevernmidler på landbruksareal, inkludert veksthus, skal arbeidstaker som bruker eller ha tilgang til sprøytet areal informeres om håndteringsfrist. Her er en oversikt over hvilke håndteringsfrister som gjelder for de ulike plantevernmidlene. For de fleste plantevernmidlene som er godkjent i veksthuskulturer er håndteringsfristen 24 timer. For noen få midler er håndteringsfristen 48 timer.

Hent artikkelen som PDF her: Plantevernmidler og handteringsfrist 2021 02 23

Håndteringsfrist

Håndteringsfrist defineres som: «Den tid det er påkrevet med bruk av verneutstyr for å gå inn på behandlet areal eller håndtere behandlete planter/plantedeler.» På etikettene til plantevernmidlene finner du informasjon om hvilket verneutstyr som skal brukes og håndteringsfristen for det aktuelle plantevernmiddelet.

Tabell 1, 2 og 3 i vedlagt pdf viser håndteringsfristen for plantevernmidlene som er godkjent per 23/2, 2021 mot skadedyr, sopp og til vekstregulering i de ulike veksthuskulturene.

Tabell 1. Håndteringsfrist for skadedyrmidler i veksthuskulturer, per 23/2, 2021.

*Plantekulturer: B= Blomster og andre prydplanter, A=agurk, T=tomat, P=paprika, K=krydderurter, S= salat og J=jordbær

HandelsnavnHåndteringsfristPlantekultur*
Confidor 70 WG. Utgått.
Siste bruksdato 1/6, 2021
24 timer

A, T, P, S

Conserve24 timerB, T, A, S, K, J
Decis Mega EW5024 timerB
Envidor 240SC 24 timer B, J
Fastac 50. Utgått.

Siste bruksdato 31/1, 2022

24 timer
Floramite 24 timerB, T, A, J
Karate 5CS 24 timerB
Mainspring 12 timer B
Milbenknock Ikke data på etikett B, J
Movento 24 timer B (of-label),
T, A, P, S
Pirimor24 timer T, A, P, S, K, J
PreFeRal WG
(nyttesopp)
24 timer B, T, A, K, J
Raptol Ikke data på etikett B, T, S, K
Requiem Prime Ikke data på etikett A, P, J
Steward Ikke data på etikett B (Tilleggsetikett)
T
Teppeki

48 timer. Vernehansker må
brukes ved arbeid med
behandlede prydplanter i 17
dager etter sprøyting.
B, T, A
(Tilleggsetikett)
Vertimec

24 timer
Bruk forkle og lange
hansker ved all håndtering
av fuktige behandlete
plantedeler.
B, J og
T, A, P, K, S
(Tilleggsetikett)
Sluxx Ikke data på etikett B, T, A, P, S, K, J
NEU 1181M Ikke data på etikett B, T, A, P, S, K, JTabell 2. Håndteringsfrist for soppmidler i veksthuskulturer, per 23/2, 2021.

*Plantekulturer: B= Blomster og andre prydplanter, A=agurk, T=tomat, P=paprika, K=krydderurter, S= salat og J=jordbær

HandelsnavnHåndteringsfristPlantekultur*
Aliette 80 WG24 timerB, S, J
Amistar24 timer

J

Apron XLIkke data på etikettB
Delan WG48 timerB
Frupica SCJ
Fungaflash24 timerB, T, A
Geox 50 WGIkke data på etikettS
Previcur Energy24 timerT, A, S
REVUSIkke data på etikettT
Rizolex 50FW24 timerB
Serenade ASOIkke data på etikettB, T, A, S, J
Switch 62,5 WG24 timerB, T, P, J
Teldor WGHeldekkende arbeidstøy må brukes
dersom man håndterer behandlete planter
B, T, A, P, J
Thiovit JetIkke data på etikettB, J
Topas 100 EC48 timerB, T, A, J
Topsin WG. Utgått.

Siste bruksdato 19/10, 2021

24 timerBTabell 3. Håndteringsfrist for vekstregulerende midler i prydplanter i veksthus, per 23/2, 2021

HandelsnavnHåndteringsfrist
Alar 85

*Dazide Enhanze

24 timer.

Hansker må også benyttes ved håndtering av plantedeler i 14 dager etter behandling.

BonziBruk beskyttende arbeidsklær og hansker ved arbeid med behandlet kultur
Kompakt 5CVerneutstyr må brukes dersom en går inn i behandlet område,
eller håndterer behandlede plantedeler når det fremdeles er vått etter sprøyting.
I veksthus må hansker benyttes ved arbeid med behandlede planter.


*Dazide Enhanze inneholder samme aktive stoff som Alar 85.