Hvordan få en god farge i plantene ved salg?

Hvordan unngå at de nederste bladene blir gule, evt faller av?

Temperatur

I dyrkingsveiledninger fra Europa, USA og Asia påpekes det at plantene må ha lav temperatur for å skifte farge. Veiledningene varierer litt i anbefalingene, men en oppnår god farge i plantene dersom de får 2-3 uker med 8-12 grader nattemperatur. Flere uker med nattemperatur under 10 grader er positivt og gir ekstra god farge i plantene. Plantene starter å skifte farge allerede når temperaturen kommer under 16 grader, men et godt fargeomslag oppnås først ved lavere temperatur. Utenom fargeomslaget vil også grønnfargen bli mørkere ettersom temperaturen reduseres.

Høy temperatur om sommeren kan føre til stokkrenning, dvs at stilkene strekker seg. Det er derfor viktig med god ventilasjon dersom plantene står i veksthus.

Næring og vanning

I flere dyrkingsveiledninger står det at gjødslingen må reduseres sist i kulturtida for at plantene skal få godt fargeomslag. Dette er delvis riktig. Dersom plantene får for lite næring, vil de nederste bladene bli gule og falle av. Gule blader og bladfall kan også forekomme dersom plantene tørker eller får for mye næring kombinert med tørke. Mediet bør holdes jevnt fuktig gjennom hele kulturtida.

Pyntekål er ganske næringskrevende. Det er ønskelig med normal gjødsling (ca 200 ppm N) fram til temperatursenking. Dette sikrer god vekst i plantene og en unngår gule blad nederst på plantene. For mye næring hemmer fargeomslag og kan også gi bladrandskade. Når temperaturen senkes for å få fargeomslag, reduseres tilførselen av nitrogen til ca 50 ppm. I praksis kan en stanse med Calcinit i næringsløsningen og ledetallet reduseres til ca 1,0.

Lys

Pyntekål er lyskrevende og en må dyrkes helt uten skygge. Produksjon på friland er svært aktuelt, men pyntekål kan også dyrkes i lyse veksthus med god ventilasjon. Det kan være aktuelt å starte produksjonen inne og sette plantene ut når sommerfugler og kålmøll har svermet. Dette gir mulighet for mye lys og lav nattemperatur sist i kulturtida. Samtidig unngår en mye av problemene med angrep av skadedyr.

Veksthemming

For å unngå for store blader og strekk i stengelen, kan det være aktuelt å sprøyte plantene med veksthemmende stoff gjennom sommeren med følgende midler og doser:

  • Alar sprøyting: Bruk ca 40 gram Alar per 10 liter vann.
  • Bonzi sprøyting: Bruk 50-75 ml Bonzi per 10 liter vann
  • Bonzi vanning: Bruk 2,5 ml Bonzi per 10 liter vann.

Dersom pyntekålen skal selges som et spiselig produkt, må de ikke sprøytes med veksthemmende stoff.