Echinothrips americanus er oppfører seg andedes enn «vanlig» trips. Den er vanskelig å oppdage fordi Echinothrips sitter hovedsakelig på undersiden av bladene. Voksen trips er dårlig til å fly og vil derfor vanligvis ikke gå på limfeller. I tillegg skal det store angrep av Echinothrips til, før det blir synlig skade på plantene.

Nyttedyr virker dessverre ikke godt nok mot Echinothrips. Tripsrovmidd (Amblyseius cucumeris) klarer ikke å spise tripsen fordi den er for stor. Rovtege (Orius) trives best i toppen av plantene, mens Echinothrips hovedsakelig sitter på de nederste bladene. Echinothrips må derfor bekjempes med plantevernmidler. Sørg for god dekking med sprøytevæske på undersiden av spesielt de eldste bladene der de fleste tripsene sitter.

Nymfe av Echinothrips americanus ASE 2016
Nymfe og skade av Echinothrips americanus.
Skade av Echinothrips i snittroser ASE 2016
Nymfe og skade av Echinothrips americanus.