Sma og store angrep av spinnmidd i tomat Foto A Smith Eriksen
Små og store angrep av spinnmidd i tomat. Foto: A. Smith Eriksen

Gode råd for å finne den første spinnmidden

 • Sjekk plante rekkene langs veggene og se etter små gule prikker på blader som ligger nede på betongkantene eller mot varmerørene.
 • Sjekk ugraset langs ytterveggene og i begynnelsen av planterekkene. Ofte starter angrep av spinnmidd (fra overvintrende dvalehunner) på ugraset før de kryper opp på tomatplantene.

Bruk av nyttedyr

En kombinasjon av rovtege og rovmidd virker godt mot spinnmidd i tomat.

Rovtege

 • Rovtege (Macrolophus pygmaeus) spiser alle stadier av spinnmidd.
 • Sett ut rovtege forebyggende mot spinnmidd: 2 uker etter planting av tomat. Dose: ca. 0,5 stk./m2 og 2 utsett med 2 ukers mellomrom.
 • Dersom det ikke er angrep av skadedyr i veksthuset, så fores tegen med steriliserte sommerfuglegg.


Merk planterekker der det er spinnmidd og stro ut rovmidd i toppen av plantene Foto A Smith Eriksen
Merk planterekker der det er spinnmidd og strø ut rovmidd i toppen av plantene. Foto: A. Smith Eriksen

Rovmidd

 • Rovmidd (Phytoseiulus persimilis) spiser alle stadier av spinnmidd, bortsett fra dvalehunner. Rovmidd kan ikke overleve uten spinnmidd. Den må derfor settes ut på planter med angrep av spinnmidd.
 • Merk planterekken der det er spinnmidd: f.eks. med en rød klype/klips.
 • Ofte er det størst angrep av spinnmidd i enden av planterekken mot veksthusveggen. Det er derfor veldig viktig å strø ekstra med rovmidd på disse plantene!
 • Rovmidd må alltid strøs ut i toppen av plantene. For å få god fordeling av rovmidd, kan rovmidden blåses utover plantene med en maskin.
 • Det er viktig å ha stor nok dose (minst 50-100 stk/m2 eller mer) med rovmidd på planter med spinnmidd. For å få god effekt, er det bedre å bruke få utsett med stor nok dose enn mange utsett med for lite rovmidd.
 • Sett ut rovmidden minst 2-3 ganger med en ukes mellom. Ved store angrep kan det være behov for flere utsett.
 • Angrepet av spinnmidd er under kontroll når du lett finner rovmidd i toppen av plantene, samtidig som det er lite/ingen spinnmidd på disse bladene.

Sprøyting

Ved store angrep av spinnmidd, vil ikke rovmidd klare å bekjempe spinnmidden. Det må derfor sprøytes på planter med mye spinnmidd og før det kan settes ut rovmidd etterpå. Alle midler mot spinnmidd er kontaktvirkende og det må sprøytes slik at middelet dekker undersiden av bladene der spinnmidden sitter.

Finn godkjente sprøytemidler mott spinnmidd i artikkelen Plantevernmidler i veksthus og til prydplanter på friland

Utsett av rovtege og foring med steriliserte sommerfuglegg Foto A Smith Eriksen
Utsett av rovtege og foring med steriliserte sommerfuglegg. Foto: A. Smith Eriksen