Geografisk utbredelse

Tuta absolutakommer opprinnelig fra Mellom-Amerika og har spred seg til Europa der den ble første gang påvist i Spania i 2006.

Biologi

Den voksne møllen (6 mm) er nattaktiv og legger egg opptil 260 egg vanligvis på undersiden av bladet. Kort tid (ca. 1,5 time) etter klekking går de små larvene inn i planten. Larvene kan angripe både blad, stengel og tomatfruktene. Etter 4 larvestadier forpupper de seg. Puppene (6 mm) kan ligge både på bakken/jorden i veksthuset, inne i bladene (miner), tomatfrukter eller i emballasje (kasser) der det har vært angrepne tomater.

Ved 27oC tar det 24 dager fra egg til voksen møll og ved 14 oC tar det 76 dager.Tutakan være aktiv ned til 9 oC.

Skade

Larvene gnager miner i bladet. Disse minene ser ut som store lyse flekker på bladene og kan forveksles med sviskade, men dersom det er angrep avTuta, kan du se at det er sorte ekskrementer inne i minen. Ved å lyse med en "lommelykt" på minen er det lettere å oppdage om det er larver inne i minen.

På tomatene kan du se små fordypninger på fukten der larven har gått inn.

Vertplanter

Tutaangriper planter i søtvierfamilien (Solanaceae) som tomat, paprika, prydtobakk (Nicotiana), Petunia, potet og noen ugrasarter.

Smittefare

Den viktigste smittekilden er med importerte tomat/emballasje fra land derTutaer påvist.

Tiltak

Siden den voksne tomatmøllen er aktiv om natten og larvene lever gjemt inne i planten, er det vanskelig å oppdage tidlige angrep. Det er derfor viktig å ha gode rutiner for å overvåke og forebygge eventuelle angrep. Her er en oversikt over de viktigste tiltakene:

Forebyggende:

 • Unngå innførsel av tomat- og småplanter og emballasje fra land der tomatmøll er påvist.
 • Insektnett (minimum 9x6 tråder/cm2) hindrer voksne møll og fly inn utenfra.
 • Bruk friske småplanter.
 • Sett ut rovtege (Macrolophus pygmaeus) forebyggende og etabler en god bestand ved hjelp av foring. Rovtegen er et av de viktigste tiltakene mot tomatmøllen, sidenTutaer blitt resistent mot de fleste kjemiske plantevernmidler.
 • Heng opp ferromonfeller (limfeller med kapsel) som sjekkes regelmessig. OBS – disse fellene fanger bare hanner av tomatmøllen. Fellene henges mellom 3. og 4. tomatklase og feromonkapselen skiftes etter ca. 4 uker.
 • Sjekk plantene regelmessig og se etter symptomer på skade av larver på bladene (miner).

Ved angrep:

 • Fjern ugras og planterester (avblading av tomatplanten) regelmessig på en slik måte (f.eks. brenning/ned graving) atTutaikke smittes inn i tomatkulturen igjen.
 • Forsett med rutiner med håndtering av kasser og annen emballasje for å redusere smitten avTuta som kan følge med angrepne planterester og tomatfrukter.
 • Sett eventuelt ut ekstra rovteger (Macrolophus).
 • Overvåk angrepet med ferromonfeller (feromonkapsler på delta limfeller og i vannfeller). Vannfeller plasseres ved basis av plantene.
 • Det er gitt dispensasjon til å behandle med det kjemiske plantevernmiddelet Coragen (klorantranipol) ved angrep avTuta. Dispensasjonen gjelder bare fram til 17/9, 2017.
 • Før innplanting av nye hold med tomat, kan det også henges opp ferrondispensere som forstyrrer/hemmer parring av hann- og hunnmøll.

Les mer om Sør-Amerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) på hjemmesidene til Mattilsynet og NIBIO.

Tuta absoluta koppert foto Annichen Smith Eriksen