En praktisk test

Rådgiverne i NLR Viken gjorde som en del av prosjektet "Informasjon, utvikling og utprøving av tiltak innen integrert plantevern i veksthuskulturer", en test med maskiner til utblåsing av rovmidd. Prosjektet er finansiert med midler fra jordbruksavtalen via "Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler".

Testen ble gjennomført i et veksthus med krydderurter. Hensikten var å prøve to ulike maskiner som brukes til utblåsing av rovmidd.

Rovmiddblåser fra Borregaard BioPlant er en maskin som er beregnet for å blåse ut rovmidd på større arealer. I følge produktinformasjonen tar tanken opptil 10 liter og kan dekke ca. 2.000 m2. Rekkevidden skal være opp til 5-7 meter. Rovmidd fylles opp i en tank som bæres på ryggen og blåses ut gjennom et rør.

Maskinen går på miljøbensin. Motoren stilles på tomgang, slik at luftstrømmen ikke blir så kraftig. Slik kan vi unngå at rovmidden skades.

Mini-Airbug fra Koppert er en håndholdt maskin som er beregnet på utblåsing av rovmidd på mindre arealer. Rovmidd fylles i en beholder med huller. Beholderen roterer over en luftstrøm. Rovmidden faller ut av hullene og blåses ut med luftstrømmen. I følge produktinformasjonen har maskinen en rekkevidde på ca. 1-2 meter. Maskinen drives med et bærbart batteri.

Testen er svært enkel. Vi la ut papirark på plantene, blåste ut rovmidd og sjekket deretter arkene med lupe om rovmidd hadde landet på de ulike arkene.

Oppsummering av resultatene

Utblåsing av rovmidd kan sammenlignes med å sprøyte ut et plantevernmiddel. Man må øve inn en gangfart for å sikre en jevn fordeling av preparatet på hele arealet. Når man har spredd ut 50 % av rovmidden, skal man ha dekket halve arealet.

Utblåsing av rovmidd er en spesialjobb som bør gjøres av en person som har trent seg opp til å mestre teknikken. Det er viktig å gå i riktig hastighet for å få ut ønsket mengde på arealet.

"Papirtesten" er lett å bruke når du skal se hvor rovmidden lander og om teknikken fungerer. Rovmidden overlevde utblåsing med begge maskinene.

I denne testen fikk vi ikke sett på hvor lenge en tank med bensin på Rovmiddblåser varer i forhold til batterikapasiteten på Mini-Airbug.

Her er en oppsummering av våre erfaringer med de to maskinene:

Rovmiddblåser

Fordelene med denne maskinen er at den er relativ enkel å bære og holde, rask å bruke på større arealer og lager relativt lite støy.

Ulempen med "Rovmiddblåser" er at den er noe tung å bær. Dessuten er maskinen vanskelig å bruke dersom man er for lav i forhold til høyden på bordene eller at gangen mellom bordene er for smal.

Det er også vanskelig å beregne dosering på arealet. Bør helst være to når man skal teste gangfarten for å se hvor mye det minker i tanken.

Utblåsingen av rovmidd oppleves noe ujevn. I denne testen var rekkevidden kortere enn det som står i produktinformasjonen.

Mini-Airbug

Fordelen med denne maskinen er at det er lett å bregne doseringen på arealet.

Ulempene med "Mini-Airbug" er at selv om den er liten, er den slitsom å bruke.

Maskinen lager relativt mye støy, så bruk gjerne hørselvern.

Har kort rekkevidde og man må gå opp og ned mellom hvert bord.


Annichen med rovmiddblaser A Se 2017
Astrid med Mini Airbug A Se 2017
Rovmiddblaser ASE 2017
Gunnar med rovmiddblaser ASE 2017