Vassarve finnes i de fleste veksthus, er lite kravstor og vokser og utvikler seg raskt så sant det er tilgang på en vokseplass med litt vann. Det er om å gjøre å fjerne vassarve før den rekker å sette nye frø og bli en oppformeringsplass for skadedyr.

Vassarve 3
Vassarve vokser fort opp i enden av bord hvor det er litt lekkasje av vann.

Selje spres med frø i et hvitt dun på våren, som lett følger med inn i åpne veksthusluker. I juni og juli ser vi oppspiring av selje både i potter, ved stolper og i enden av veksthusbord. Det er viktig å være rask på labben med å fjerne oppspirt selje, venter du for lenge er det vanskelig å få dradd den opp med rota, både i potter og andre steder i veksthuset.

I tillegg til å være et irriterende ugress, ser det ut som skadedyrene også er glad i rasktvoksende selje, her trives både spinnmidd, trips og lus godt.

Pass også på å fjerne ugress mellom hold og etter endt sesong, da starter du med mest mulig blanke ark når nye planter skal etableres.

Selje
Selje etablerer seg lett i veksthus utover sommeren.
Selje 1
Selje etablerer seg lett i veksthus utover sommeren.

Det er ingen ugressmidler som er godkjent i veksthuskulturer, så fortsatt er håndluking det vanligste, selv om noen større gartnerier også bruker vanndamp der det er mulig.

Det kan også være vel verdt å se på ulike forebyggende tiltak for å unngå/begrense ugressproblemer i veksthuset:

  • Fjern ugress og vegetasjon tett inntil veksthusene
  • Tett lekkasjer i bord og slangeskjøter
  • Reparer plastdekke og duk som dekker gulv mm
  • Sørg for å tette til rundt stolper mm, særlig viktig der det dyrkes på bakken.
  • Ha et grovfilter på returvannet for å unngå at ugressfrø følger med i vanningsvannet.
Tett rundt stolper for a hindre ugress
God tetting mot gulv og stolper er viktig når det produseres på bakken.