Resirkulerer du næringsvann og har symptomer på agurkgrønnmosaikkvirus? NLR vil gjerne hente dine vannprøver, som blir utgangspunktet for Nibios forskning på virus i næringsløsning.

Agurkgrønnmosaikkvirus (CGMMV) er i dag en bekymring for flere norske agurkprodusenter. Viruset er et av de mest smittsomme og stabile virus vi kjenner til og kan føre til betydelige økonomiske tap i agurkproduksjon. I Nederland har flere gartnere i år fått CABYV (Cucurbit aphid-borne yellows virus), som også fører til økonomiske tap. Med dette som bakteppe vil Nibio og NLR jobbe for økt kunnskap rundt diagnostikk og bekjempelse av virus. Ta kontakt med Carla dersom du har symptomer på CGMMV.

Agurkgronnmosikkvirus Astrid
Ser du symptomer på CGMMV i agurk, ta kontakt med NLR. Bilde: Annichen Eriksen og Astrid Andersen (NLR)
Annichen
Ser du symptomer på CGMMV i agurk, ta kontakt med NLR. Bilde: Annichen Eriksen og Astrid Andersen (NLR)

Resirkulert vann som smittekilde

CGMMV spres lett gjennom både frø, vann, jord og planterester. Våren 2023 ble viruset påvist i tre tilfeller i Rogaland, ett i Trøndelag og ett i Viken. Resirkulering av næringsløsning ble mistenkt som en viktig smittekilde i utbruddene og vannprøver (før og etter rensing) ble tatt fra de aktuelle veksthusanleggene. Prøvene ble testet for CGMMV ved hjelp av en immunologisk hurtigtest, men resultatene var ikke entydige. Hurtigtesten er kjent for å ha lav sensitivitet og spesifisitet og det er behov for mer kunnskap om diagnostikk av virus.

Det er også behov for mer kunnskap om bekjempelse av virus gjennom desinfeksjon av næringsløsning. Da resirkulert næringsløsninger inneholder både næringsstoffer og partikler, vil både UV-lys og klor ha begrenset effekt. Vanlig oppvarming til 95 °C i ca. 30 sekunder vil drepe alle bakterier og sopp. For bekjempelse av virussykdommer er det nødvendig å øke tiden til minst 120 sekunder, men med et særlig stabilt virus som Tobamovirus, trenger vi mer kunnskap.

Fakta om CGMMV

Forventede resultater

Forprosjektet «Diagnostikk og bekjempelse av virus i resirkulert næringsløsning i veksthusdyrking» ledes av Nibio v/ Zhibo Hamborg. Prosjektet vil undersøke effekten av desinfeksjonsmetoder i rensningsanlegget med hensyn på spredning og infektiviteten av CGMMV.

I samarbeid med erfarne vannforskningsgrupper både i Norge (Fakultet for veterinærmedisin ved NMBU) og Slovenia (National Institute of Biology) har prosjektet to hovedmål:

1) Utvikle en mer pålitelig metode for å påvise virus i næringsløsning.

2) Undersøke om rensemetoder basert på UV-lys, varme og klor, er effektive for å bekjempe CGMMV i næringsløsninger.

Dette forprosjektet vil gi oss muligheten til å utføre mer forskning innen bærekraftig produksjon av veksthusagurker, inkludert integrering av tiltak for klimasmart gartneridrift og integrert plantevern.