Veksthusrådgivningen følger med på utvikling og endringer for plantevernmidler i veksthus og til prydplanter på friland. Finn PDF-oversikt over godkjente plantevermidler samt informasjon om giftighet for nyttedyr i fagartiklen

"Plantevernmidler i veksthus og til prydplanter på friland"

I Plantevernforskriften står det at ved spredning av plantevernmidler på landbruksareal, inkludert veksthus, skal arbeidstaker som bruker eller ha tilgang til sprøytet areal informeres om håndteringsfrist.